Scroll Top

 Tricon  Beton 

 

 Corporate identity 

 Tricon – Positionering, logo, huisstijl en website 

Tricon is een sterke speler in de beton industrie. Voor de kleine en middelgrote aannemers is Tricon de specialist, die op een persoonlijke manier zorgt voor de juiste beton oplossing. Naast het leveren van deze product specifieke oplossingen, verzorgt Tricon ook complete casco opdrachten.

Het imago en (online) beeld van de onderneming, sloot niet meer aan bij de huidige en toekomstige doelstellingen. Om het nieuwe imago zowel intern als extern duidelijk zichtbaar te maken werden de kernwaarden, missie en visie opnieuw geformuleerd. Dit vormde de basis voor het aanscherpen van de huisstijl, een nieuwe website en aanvullende communicatiemiddelen.

Het proces werd in vier verschillende fases opgebouwd. Iedere fase werd afgerond met een rapportage en een evaluatie. Het imago-onderzoek gaf inzicht in de huidige beeldvorming van de onderneming. De uitkomsten werden gebruikt om de kernwaarden, missie en visie te formuleren. Aansluitend werden het logo en diverse huisstijlelementen ontworpen. In de laatste fase kwam de website tot stand, om de nieuwe positionering te communiceren.

 

 IMAGO & POSITIONERING  

 FASE 1  Imago onderzoek 

Om een goed beeld te krijgen van het huidige imago van Tricon zijn er vertrouwelijke individuele gesprekken gevoerd met directie en medewerkers. Daarnaast is er een online enquête gehouden onder 100 verschillende klanten. Uit de verzamelde feedback is een sterkte zwakte analyse geformuleerd, deze maakte onderdeel uit van de totale positionering. De uitkomsten hebben een duidelijk beeld gegeven, hoe de onderneming zich in de huidige markt positioneert.

 FASE 2  Kernwaarden, missie en visie 

Uit de feedback en analyse zijn samen met de directie de kernwaarden (deskundig, klantgericht, en flexibel) gevormd. Deze zijn later gebruikt als basis voor het nieuwe logo ontwerp. Vervolgens is er nagedacht over een nieuwe formulering van de missie en visie, die beter aansluit bij het beeld dat Tricon heeft in de markt en bij de uitstraling voor de toekomst. De nieuwe missie en visie kun je lezen op de nieuwe website van Tricon.

Online enquete

Er zijn 100 mails enquêtes verstuurd waarvan er in totaal 71 zijn ingevuld. Binnen de resultaten is een evenwichtige balans tussen nieuwe, bestaande en langdurige klanten. Daarnaast zijn alle stakeholders vertegenwoordigd binnen de research doelgroep:
 BOUWBEDRIJVEN, BOUWMATERIALENHANDEL, CALCULATIE EN FABRIEKEN 
 Logo ontwerp  

Tricon logo ontwikkeling

 FASE 3  Logo ontwerp en huisstijl 

Na goedkeuring van de definitieve positionering, werd een nieuw logo ontwerp inclusief huisstijl ontwikkeld. De betekenis van elementen en kleuren van het oude logo werden uitvoerig geanalyseerd. Op basis daarvan zijn er meerdere logo voorstellen gepresenteerd.

Een bijzonder creatief proces waarbij het nieuwe logo een transformatie onderging waarbij de klant werd verrast. Het definitieve logo ontwerp is aangeleverd in een huisstijlgids waar ook de toepassing in zichtbaar werd gemaakt.

Vervolgens is er nagedacht over de doorvertaling naar andere communicatiemiddelen, bijv. de website, banners, vlaggen etc.

 doorvertaling  

 FASE 4  Website 

Op basis van de huisstijlgids is een voorstel voor de website met inhoudelijke aanpak ontwikkelt. Welke elementen van de oude website verdwijnen en welke verhuizen mee naar de nieuwe website.

Bij de ontwikkeling is goed gekeken naar het zichtbaar maken van de medewerkers, de dienstverlening en de toepassing van de producten binnen de gerealiseerde projecten. Er is gekozen om professionele fotografie in te zetten om dit goed op beeld vast te leggen. Alle facetten (tekst, beeld en vormgeving) versterken elkaar en komen samen op de website.

Bekijk hier de nieuwe website: Triconbeton.nl

Website Tricon

 MEER 
 CASES