Scroll Top

 Kadaster  IT 

 

 campagne 

 Deel deze case  

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

 IT4IT  

Het Kadaster transformeert van een traditioneel vastgoedregister naar een digitaal platform voor de geosector. De basis daarvoor is goede data en deze beschikbaar maken voor burgers, overheden, onderwijs en andere belanghebbenden.

De unieke IT dienstverlening van het Kadaster zichtbaar aan de hand van een tweetal films. Naast de gehanteerde werkwijze IT4IT belichten we de unieke Continuous Delivery methode waarmee software wordt ontwikkeld voor verschillende platformen. De films worden intern/extern ingezet als internationaal PR middel.

 Kadaster   IT4IT 

 Kadaster   Continuous Delivery 

 Continuous Delivery 

Continuous Delivery is een gecontroleerd proces waarbij het IT systeem continu wordt uitgebreid in de gewenste richting. Er worden continu veranderingen doorgevoerd. In plaats van grote wijzigingen af en toe door te voeren, waarbij een systeem tijdelijk offline is, worden nu continu kleine wijzigingen doorgevoerd waarbij het systeem online blijft.
Het Kadaster transformeert van een traditioneel vastgoedregister naar een digitaal platform voor de geosector. De basis daarvoor is goede data en deze beschikbaar maken voor burgers, overheden, onderwijs en andere belanghebbenden. Maak deze unieke IT dienstverlening van het Kadaster zichtbaar voor een breed publiek.
Complexe inhoud is naar toegankelijke storytelling vertaald. Ingewikkelde processen worden uitgelegd door medewerkers en aan de hand van concrete voorbeelden. De beoogde doelgroep wordt geënthousiasmeerd over de voordelen van de werkwijze en processen. Waardoor zij gestimuleerd worden om hier zelf actief aan deel te nemen.

 Resultaat 

Een tweetal films ‘IT4IT’ en ‘Continous Delivery’ laat zien waar het Kadaster IT op dit moment mee bezig is. Naast de gehanteerde werkwijze IT4IT wordt de unieke Continuous Delivery methode belicht waarmee software wordt ontwikkeld voor verschillende platformen. De films worden intern/extern ingezet als internationaal PR middel.
 PDOK  Platform 

 Kadaster   PDOK  

 PDOK 

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar. NetwerkZes bedacht een creatieve manier om de toepassing in de praktijk zichtbaar te maken.

 Facts 

– Ontdek zelf de PDOK viewer op: https://www.pdok.nl/viewer/

– 23.000.000 data calls per dag.

– Er zijn 139 verschillende datasets beschikbaar.

 MEER 
 CASES