Scroll Top

 Wij zijn  PGGM 

 

 Corporate Story 

 Deel deze case  

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

 Wij zijn PGGM – Corporate Story  

 Wij zijn PGGM 

PGGM, een pensioenuitvoerder voor verschillende pensioenfondsen. Zij zorgen voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen, voor klanten en hun deelnemers. Daarnaast dragen zij bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden.

Naast pensioenbeheer en vermogensbeheer is o.a. bestuursadvisering een belangrijk onderdeel van hun dienstverlening. Hun missie is een waardevolle toekomst, want pensioen is meer dan alleen geld. Deze missie wil PGGM graag overbrengen aan zowel haar klanten (en hun deelneemers) als werknemers, zodat iedereen weet waar zij voor staan en wie zij zijn.

Maak zichtbaar waar PGGM voor staat, wie zijn zij en wat gebeurt er maandelijks met de afdracht van de pensioenpremies. Zodat duidelijk is voor zowel de werknemers als klanten (en hun deelnemers) wat de missie is van PGGM.

Een corporate story waarin de dagelijkse bezigheden van PGGM te zien zijn en welke resultaten hiermee worden behaald. PGGM verzorgt voor veel verschillende specialisaties binnen de zorgsector het pensioen. We visualiseren de werkwijze van de pensioenuitvoerder in de zorgsector, zodat duidelijk wordt hoe PGGM zich inzet voor een waardevolle toekomst.

 Resultaat 

Een korte inhoudelijke corporate film waarbij zowel de werkvloer van PGGM als de zorgsector in beeld zijn gebracht. Hiermee wordt een helder beeld van de werkzaamheden getoond en wordt duidelijk dat het bedrijf zonder wistoogmerk zich dagelijks inzet om op verschillende manieren bij te dragen aan een mooie, leefbare wereld.

 Wij zijn PGGM – storyboard  
 ANDERE
 CASES