Scroll Top

 Achmea  Samen vieren! 

 

 Webserie 

 Stichting Lezen en Schrijven  

 Samen Vieren! 

Als Nederlands grootste verzekeraar neemt Achmea de verantwoordelijkheid bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Daarbij kijken zij verder dan vandaag.

Achmea gelooft in een samenleving waar iedereen kan blijven deelnemen. Daarom ondersteunen zij actief kwetsbare groepen in onze samenleving. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn inclusie, laaggeletterdheid en schuldenproblematiek.

 Stichting LEF  

Maatschappelijke betrokkenheid van Achmea zichtbaar maken. Laat zien welke verantwoordelijkheden en rol zij innemen in de samenleving en maatschappij. De content draagt bij aan een positieve beeldvorming waarbij het individu centraal staat en de kijker zich kan identificeren.

Een online webserie waarbij we persoonlijke authentieke verhalen vertellen, waar iedereen zich mee kan identificeren. De verhalen worden opgehaald bij verschillende stichtingen (o.a. Stichting Lezen en Schrijven- laaggeletterdheid, SchuldenlabNL, Stichting LEF) waar Achmea zich voor in zet.

 Resultaat 

Een vierdelige online webserie getiteld ‘Samen vieren!’ maakt verhalen zichtbaar van kwetsbare doelgroepen. Door stil te staan bij het positieve gevoel, creëren we een breed draagvlak voor de projecten. Vanuit het Achmea YouTube kanaal wordt maandelijks een nieuwe aflevering gedeeld.

 ANDERE 
 ACHMEA 
 CASES