Scroll Top

 Koninklijke VHG  Handleidingen 

 

 Informatiefilms 

 Handleidingen 

VHG heeft een aantal praktische, inhoudelijke en inspirerende handleidingen opgesteld, die VHG-leden kunnen inzetten bij klantcontact. De handleidingen werken volgens het concept met bloemmodel, symbolen en mindmaps.

In de praktijk blijkt dat VHG-leden het vaak een uitdaging vinden om kort en krachtig de kern van het concept over te brengen aan (potentiële) opdrachtgevers. De films ‘Het Levende Gebouw’ en ‘De Levende Openbare Ruimte’ geven uitleg aan (potentiele) klanten voor de VHG-leden. Bioloog en groen conceptontwikkelaar Kim van der Leest legt het concept in de films uit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Koninklijke VHG | Handboeken

 Het Levende Gebouw 

De handleiding Het Levende Gebouw gaat over groen op, aan en in gebouwen. De informatie is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en project-ontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.

 De Levende Openbare Ruimte 

De handleiding De Levende Openbare Ruimte gaat over groen in de openbare ruimte en semiopenbaar groen, zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein, sportterrein, zorgterrein of begraafplaats. Het is een rijk geïllustreerd boekwerk vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige gezonde en leefbare steden. Goed voor mens, klimaat, natuur en economie.

Brainstormsessie?
 MEER 
 CASES