Scroll Top

 Future Green City 

 

 videocontent online talkshow 

 Deel deze case  

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

 FUTURE GREEN CITY  

De openbare ruimte in Nederlandse steden staat voor een grote vervangingsopgave. We veranderen onze mobiliteitskeuzes en er is meer ruimte nodig voor water en groen. Hoe gaan we om met de huidige drukte in de boven- en ondergrond? En hoe zorgen we dat de verschillende opgaven goed op elkaar aansluiten?
 Samenwerking 

Koninklijke Vereniging Stadswerk en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners zetten zich onder de noemer Future Green City gezamenlijk in voor een groen, veilig, gezond en circulair Nederland; een metropool met toekomst.

In 2020 zou Future Green City vertegenwoordigd zijn op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Gezien de Covid-maatregelen kon deze vakbeurs dat jaar geen doorgang vinden. Door het ontwikkelen van een online talkshow kon Future Green City toch zorgdragen voor een groot bereik in het delen van expertise en het aanjagen van maatschappelijk debat.

Het inhoudelijk en visueel vormgeven van een 4-tal onderwerpen, ter introductie op een tafelgesprek met diverse experts uit de branche. Zo uit te voeren, dat deze middelen uitnodigen voor een gesprek en inhoudelijke discussie aan tafel.

Het creëren van videocontent voor de talkshow. In zo’n vorm, dat deze content niet alleen tijdens de talkshow kan worden vertoont, maar ook later nog ‘los’ kan worden ingezet tijdens seminars, studie-avonden, presentaties en online websites en platformen. Zo is het rendement van de te maken content voor onze klant het hoogst.

 Resultaat 

Het produceren van viertal films, journalistiek opgezet als achtergrondreportages die het verhaal van de verschillende onderwerpen in omvangrijkheid en belang heel compact belichten. Deze films worden tijdens de talkshow vertoont op een groot scherm en beeldvullend meegenomen in de registratie voor online publiek.

Als maatschappij willen we ons aanpassen aan een steeds warmer en droger land. In 2050 moet Nederland hittebestendig zijn. Vergroening van de openbare ruimte in combinatie met stedelijke herinrichting wordt algemeen gezien als één van de doeltreffendste maatregelen. Bomen spelen daarbij een belangrijke rol. Maar welke plek krijgen deze in een druk stedelijk gebied? Waar investeer je in goede groeiplaatsen?

Met de groei van onze steden is meer en divers openbaar groen essentieel voor een leefbare omgeving. Die meerwaarden van groen zijn steeds meer bekend. De vraag is dan ook niet meer óf we groen moeten toepassen. Het gaat erom welk groen we op welke plek toepassen. Wat zorgt uiteindelijk voor het beste effect?

Er liggen grote transitieopgaven voor ons. Onze leefomgeving moet klimaatbestendig worden. Het inrichten van de openbare ruimte speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de ontwikkeling van een nieuwbouwproject kan je de openbare ruimte op een ideale manier inrichten. Hoe wordt dat aangepakt? En wat zijn de verschillen met het herinrichten van openbare ruimte in bestaande wijken?

Innovatie, groen en duurzaamheid. De 3 pijlers die volgens Future Green City de stad met toekomst leefbaar zullen maken. Hoe maak je een stad groen en duurzaam? Welke rol speelt innovatie daarbij? Er zijn verschillende partijen en belanghebbenden die hetzelfde doel hebben. Samenwerking is belangrijk om dit doel te behalen.
 MEER 
 CASES