Scroll Top

 Min. I&W  Mono-Zakelijk 

 

 Onderzoek, trainingsvideo en lesbrief 

 bewustwording  

Iedere dag zijn (vrachtwagen)chauffeurs onderweg en krijgen zij te maken met verschillende vormen van afleiding. Toch zijn zij zich maar zelden bewust van het gevaar van afleiding tijdens het rijden. Sociale media die constant aanwezig is, gevoelsmatige druk vanuit de planning, het leidt regelmatig tot onveilige situaties.

Als werkgever zorg je voor een veilige werkomgeving. Die verantwoordelijkheid heb je niet alleen op de werkvloer, maar ook voor je medewerkers die onderweg zijn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet met de MONO-zakelijk campagne in op het creëren van bewustwording. Zodat werkgevers en chauffeurs vanuit hun eigen motivatie betere keuzes maken als het aankomt op afleiding.

Om in lijn te komen met de doelgroep, werkgevers en chauffeurs is er veel geïnvesteerd in het voortraject. Onderzoek en gesprekken gaven inzicht in dagelijkse herkenbare situaties. De doelgroep wordt graag serieus genomen worden en niet met een wijzend vingertje terechtgezet. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de ontwikkeling van de verschillende leermiddelen.

Vergroot de bewustwording van werkgevers en beroepschauffeurs over de gevaren van afgeleid rijden te vergroten door het ontwikkelen van een educatief middel. Vind een vorm waarbij een dialoog op gang wordt gebracht vanuit eigen ervaring en meningen tussen chauffeurs. Zorg ervoor dat het aansluit bij de belevingswereld van de transportsector zonder hierin belerend over te komen.

Een interactieve trainingsvideo waarbij de chauffeur zelf onderdeel wordt van de video. Door de chauffeur als actieve gebruiker onderdeel te laten zijn i.p.v slechts passieve kijker, voelt hij/zij direct de gevolgen van de door hem of haar gemaakte keuzes. Omdat de video uitsluitend in groepsverband wordt bekeken, ontstaat er, met de juiste vragen van de groepsleider, discussie over de afleidingen onderweg.

 Resultaat 

Door werkgevers (en onderwijsinstellingen) in de transportsector (leer)middelen aan te reiken kunnen zij bewustwording creëren. Er is uiteindelijk geen goed of fout antwoord. De wereld van een chauffeur is niet zo zwart wit. Dat komt ook terug in de uitkomsten van de keuzes. Het maakt de film minder belerend en vooral meegaand in de belevingswereld van de chauffeur. Op die manier staat hij/zij ook eerder open om iets te accepteren en mee te nemen in het dagelijks leven.

 Het verhaal 

Maak kennis met vrachtwagenchauffeur Axel (33 jaar), een beroepschauffeur in hart en nieren. Zijn dag begint wanneer hij zich verslaapt en meteen tegen een flinke achterstand aanloopt. Axel zit al vijf jaar op de vrachtwagen en maakt zich niet direct zorgen. Er zijn namelijk veel externe factoren die zijn dag kunnen beïnvloeden.

Met zijn positieve houding en passie voor het vak begint hij aan zijn drukke dag. We rijden een dagje mee om te kijken hoe Axel met dit soort situaties om gaat. Tijdens het rijden krijgt hij te maken met situaties die o.a. zijn tijdschema en rijgedrag beïnvloeden. Hoe ga je hier als chauffeur mee om en welke keuzes maak je daarin?

Axel neemt je mee in zijn overwegingen en laat ook de uitkomsten zien van de keuzes die je als kijker maakt. Door zijn keuzes probeert hij tijd te winnen in het proces en daarmee geen achterstand op te lopen bij zijn klanten. Maar leveren zijn acties uiteindelijk wel echt de tijdswinst op die hij zou willen halen?

 Train de trainer MONO-zakelijk 

Als werkgever heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in de veiligheid van jouw werknemers. Vaak wordt er alleen gedacht aan de veiligheid van de fysieke werkplek, maar de risico’s van de mobiele werkplekken zijn veel groter. MONO-zakelijk stimuleert werkgevers uit alle sectoren verantwoordelijkheid te nemen in verkeersveiligheid voor de eigen medewerkers en faciliteert het MONO-rijden met diverse ondersteunende middelen en tips. STL werkt samen met MONO-zakelijk.

Via het platform van Sectorinstituut Transport en Logistiek worden trainers, docenten, instructeurs en werkgevers tijdens een gratis training (train de trainer) uitgelegd hoe ze de interactieve MONO-zakelijk middelen kunnen inzetten. Daarnaast worden er handvatten aangereikt om de discussie vorm te geven.

 Lesbrief   Rij jij ook MONO? Jij beslist! 

Voor het gebruik van de trainingsvideo’s is een uitgebreide lesbrief ontwikkelt die werkgevers handvatten en tips geeft om de middelen op een goede manier in te zetten. Je volgt met elkaar de route van onze chauffeur Axel en ontdekt de gevolgen die horen bij de keuzes die je maakt.

 Volg hieronder de route en maak je eigen keuzes 

 MEER 
 CASES 
Secured By miniOrange