Scroll Top

 Stadswerk    Toekomstland Talkshow 

 

 online live registratie 

 Opening live-registratie 
 Koninklijke Vereniging Stadswerk  

Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op het gebied van openbare ruimte en fysieke leefomgeving met elkaar te delen. Al 100 jaar is de vereniging actief en gaan zij samen met hun leden op zoek naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte.

De coronatijd laat zien hoe belangrijk het is dat er een platform bestaat waar professionals die in en rondom de openbare ruimte werken, snel en efficiënt informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Ruim 355 gemeenten zijn er dagelijks druk mee.

De vereniging Stadswerk Nederland bestaat 100 jaar. Vanwege de corona maatregelen kon dit niet meer op locatie met een symposium worden gevierd. Desondanks wilden zij de leden graag met elkaar verenigen om samen met hun het 100-jarig bestaan te vieren en tevens te verassen met de uitreiking van het ‘koninklijk’ predicaat.

De Toekomstland talkshow, een professionele live-registratie die werd gestreamd en online voor iedereen te bekijken was. Presentatrice Evanne Nowak ging aan tafel in gesprek met diverse experts over actuele thema’s en vraagstukken. Tijdens de uitzending werden losse items ingestart, die de tafelgesprekken introduceerden.

 Resultaat 

Een online (interactief) platform waar kijkers live konden inschakelen, online hun vragen stelden en mening gaven. Uitzending gemist? De registratie is nu in losse items terug te zien op het platform. Daarnaast is er een magazine uitgegeven, ‘Toekomstland’ waarin actuele onderwerpen aan bod komen.

 Distributie 

Tijdens de live-registratie was het mogelijk om te chatten en vragen te stellen aan de gasten. Na de uitzending is de registratie in overzichtelijke hoofdstukken opgedeeld en zijn deze terug te kijken op stadswerk.nl

 Bekijk hier het platform 
ToekomstlandNaast de live-registratie en website is er ook een gelijknamig magazine verschenen. In het magazine blikken een aantal Stadswerkers, vanuit hun eigen ‘hier en nu’, vooruit om te zien wat de toekomst brengt. Daarnaast komen een aantal experts aan het woord om ontwikkelingen te duiden.
 Bekijk hier het magazine Toekomstland 

  Item 1 – Nederland 2120 Schoon en Groen 

Door de klimaatverandering staat Nederland voor grote uitdagingen zoals natuurverlies, verstedelijking, droge zomers en wateroverlast. Op de Wageningen Universiteit wordt onderzoek gedaan naar de rol die de natuur kan spelen bij duurzame energie, stedenbouw, landbouw en hoogwaterveiligheid. Hoe zou een duurzaam Nederland er uit kunnen zien in 2120? Onderzoekers Bertram de Rooij en Michaël van Buuren schetsen een perspectief.

 Tafel 1 – Nederland 2120 Schoon en Groen  

Onder leiding van gespreksleider Evanne Nowak wordt doorgepraat met tafelgasten:
Hugo Gastkemper – Directeur Stichting RIONED
Geert Roovers – Lector Saxion & Adviseur Antea Group
René van der Velde – Research Fellow Urban Forestry TU Delft
Matthijs Kok – Ontwikkelaar Elektrisch Vervoer en Nieuwe Energie
Daniël Hogendoorn – Strategisch adviseur gemeente Den Haag

  Item 2 – Prettige Publieke Plekken 

Nederland is een drukbevolkt, verstedelijkt land. Door meer aandacht te besteden aan onze openbare ruimte, kunnen we het gezond en leefbaar houden. Die openbare ruimte is allang niet meer bedoeld om ons alleen te verplaatsen van A naar B. De stedeling wil er ook verblijven en zoekt er vermaak. Daan Zandbelt (Rijksadviseur fysieke leefomgeving) pleit voor het concept “Prettige Publieke Plekken”, waarbij verblijfskwaliteit belangrijker is dan bereikbaarheid.

  tafel 2 – Prettige Publieke Plekken 

Onder leiding van gespreksleider Evanne Nowak wordt doorgepraat met tafelgasten:
Monique van Hoof – Manager Stadsbeheer
Jos Penninx – Burgemeester Gemeente Voorst
René Verhulst – Burgemeester Gemeente Ede
Andries Heidema – Commissaris van de Koning

Aan het einde van de uitzending ontving Vereniging Stadswerk het predicaat ‘koninklijk’. De koninklijke erkenning is de kroon op het werk voor iedereen die zich dag in dag uit inzet voor ontwikkeling en beheer van onze excellente openbare ruimte.

 ANDERE 
 CASES