Scroll Top

 Achmea  Gezond Werken 

 

 Interne campagne 

 Duurzame
 inzetbaarheid 

Achmea gelooft dat gezonde en gelukkige medewerkers beter inzetbaar zijn. Gezond werken draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Daarom wil Achmea een voorloper zijn door medewerkers eigen regie op leven en werken te geven en Gezond Werken in te bedden in de cultuur.

Om dit te doen inspireert en enthousiasmeert Achmea medewerkers om een gezonde levensstijl toe te passen en ondersteunt hen zo veel mogelijk tijdens werktijd.

Dit doet ze door medewerkers te motiveren gezonder te eten en te bewegen op het werk en door aandacht te besteden aan werkstress en werkplezier. Daarnaast kunnen medewerkers op verschillende werklocaties gebruik maken van het ‘Gezond Werken Plein’, met onder andere een fysiotherapeut, bedrijfsarts en psycholoog.

 Verzuimprotocol  En het probleem is? 

Het nieuwe verzuimprotocol vraagt van Achmea medewerkers een cultuurverandering. In het nieuwe protocol wordt uitgegaan van het gedragsmodel. Dat betekent dat de medewerker de regie voert over zijn/haar verzuim en inzetbaarheid. Breng het nieuwe verzuimprotocol op een aansprekende manier onder de aandacht van medewerkers.

Humor leent zich uitstekend om serieuze informatie, op een laagdrempelige manier te vertalen naar de praktijk. Door o.a. gebruik te maken van professionele acteurs ontstaan humoristische scenes, die de aandacht van de kijker vasthouden. Herkenbare situaties op de werkvloer worden uitvergroot en aan het eind van iedere film wordt men gewezen op een specifiek onderdeel uit het protocol en de daarbij horende actie.

 Resultaat 

Met vier korte films worden verschillende onderdelen van het verzuimprotocol belicht. Door de informatie over te brengen in korte (humoristische) sketches worden de nieuwe verzuimregels voor iedereen op een vermakelijke en begrijpelijk manier over gebracht. De films zijn los in te zetten en worden zowel intern als extern gedeeld.

 Verzuimprotocol  De verhuizing 

 Verzuimprotocol  De betweter 

 Verzuimprotocol  Moedervlek 

 Gezond Werken 

 Gezond werken  Maak van je loopbaan geen zitbaan 

 Gezond werken  Stel je bureaufiets goed in 
Op energieke en humoristische wijze worden in deze voorlichtingsfilm voorbeelden gegeven hoe medewerkers op een eenvoudige manier, een gezondere balans in hun werkdag kunnen realiseren.
Onafhankelijk onderzoeker Dr Hidde van der Ploeg van het VUmc benadrukt het belang van de afwisseling tussen zitten, staan en bewegen tijdens de werkdag.
Binnen Achmea wordt tijdens werktijd, het gebruik van een bureaufiets gestimuleerd. In een korte instructiefilm wordt uitgelegd hoe je het beste gebruik kunt maken van de fiets.

 Facts 

– In Nederland hebben meer dan 3 miljoen mensen een zittend beroep.
– Meer dan 11 uur zitten per dag verhoogt de kans op overlijden met 40%
– Dynamisch werken verhoogt de inzetbaarheid, productiviteit en creativiteit.

 ANDERE 
 ACHMEA 
 CASES