Scroll Top

 VodafoneZiggo  WE MAKE IT WORK 

 

 Interne vlogcampagne  

 Total Stability Culture Programma

Iedere dag zijn medewerkers van VodafoneZiggo Technology en Customer Operations bezig met de kwaliteit en stabiliteit van hun netwerk en de daarbij behorende dienstverlening. Een kernproces waarin nauw met elkaar moet worden samengewerkt. Hierbij vervult iedereen binnen de verschillende ketens een sleutelrol.

Bewustwording van de invloed van gedrag op de samenwerking en elkaars werk is een belangrijk onderdeel van WE MAKE IT WORK: de cultuur pijler van het Total Stability Programma.

Zorg ervoor dat medewerkers bewust worden van hun eigen gedrag en welke invloed dit heeft op de manier van samenwerken. En daarmee direct invloed heeft op het wel of niet slagen van een project. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit en stabiliteit van het netwerk van VodafoneZiggo.

Een interne campagne waarbij o.a. het communicatiemiddel vlogs is ingezet om bewustwording te creëren welke invloed gedrag heeft op het wel of niet slagen van projecten. Hiermee wordt de gewenste gedragsverandering zichtbaar gemaakt. Door de trots en het gedrag van medewerkers binnen projecten te visualiseren ontstaat er meer begrip voor deze gewenste gedragsverandering.

 Inzet 

Een interne vlogcampagne, die is gestart met een oproeppromo waarin men op zoek ging naar collega’s die wilden vloggen. Iedereen die zich had aangemeld kreeg een vlogworkshop aangeboden waarin communicatievaardigheden centraal stonden. Tijdens de workshop leerde zij o.a. inhoudelijk brainstormen, interviewen en het filmen van een eigen vlog onder professionele begeleiding. De vlog campagne bestond vervolgens uit 6 vlogs waarin interne projecten en medewerkers centraal stonden

 Open Up, Team Up, Step Up 

VodafoneZiggo gebruikt de kracht van de technologie om de samenleving sterker te maken. Elke dag, voor iedere klant. Dat vraagt iets van de manier waarop je dit doet. Gedreven vanuit de waarden Open Up, Team Up en Step Up.

Intern bij Technology en Customer Operations van VodafoneZiggo wordt dit naast de continue verbeteringen op het gebied van IT, het netwerk en de processen nageleefd via de vijf gedragingen die medewerkers zelf hebben benoemd. De vijf gedragingen zijn de inhoudelijke vertaling van Open Up, Team Up en Step Up die ruim 400 VodafoneZiggo medewerkers daaraan hebben gegeven. De maatschappij kan op hun rekenen, altijd en overal. Dit geeft als resultaat: meer plezier en vooruitgang met elke verbinding, voor de klanten en voor de medewerkers.

 1. Luister en stel vragen 
 2. Geef aandacht aan wat er goed gaat 
 3. Zoek elkaar op 
 4. Durf je tijdig uit te spreken 
 5. Stop. Sta stil bij de mogelijke impact van je gedrag en je acties 

WE MAKE IT WORK

Brainstormsessie?
 MEER 
 CASES 
Secured By miniOrange